Vi arbejder for en bedre hverdag for alle reddere under det præhospitale område - uanset hvilken aktør du er ansat i.
Det gør vi gennem sammenhold, indflydelse og gennemsigtighed.
RED LIV - også dit ARBEJDSLIV.