Hvad går dit kontingent til?

det gaar dit kontingent til reddernes fagforening

 

Fagforening: Alle udgifterne til faglige konsulenter, advokater, daglig administration mv., som leveres af Det Faglige Hus.

A-kasse: Alle vores medlemmer er sikret præcis lige så godt som medlemmerne af enhver anden A-kasse. 

Forsikring: Alle vores medlemmer er dækket af en heltidsulykkesforsikring.

Opsparing: Vi forventer, at arbejdsgiverne vil forhandle overenskomst med den fagforening der har størsteparten af medarbejderne på det præhospitale område. Skulle det ikke gå som forventet, har vi lavet en opsparing, der kan bruges som forhandlingsredskab.

Drift : Driften består af revisor, hjemmeside, forsikringer og lignende. Reddernes Fagforening har også afsat et beløb på maksimalt 35.000 kr. til aflønning af bestyrelsen. Beløbet tilpasses løbende medlemstallet. Timeprisen for bestyrelsesarbejdet er den samme som en redders timeløn.

Her fremgår priserne for dit medlemskab. 
Hele beløbet (på nær værdien af heltidsulykkesforsikringen) er fradragsberettiget. 

Reddernes Fagforening: 278 kr. ( opsparing + drift )
Det Faglige Hus, inkl. heltidsulykkesforsikring: 99 kr.
A-kasse hos Det Faglige Hus: 487kr.
I alt 864 kr.

Du bliver opkrævet det fulde kontingent månedsvis via Det Faglige Hus.