Hvad går dit kontingent til?

I Reddernes Fagforening går kontingentet til en fagforening, der kun arbejder for at forbedre reddernes arbejds- og lønvilkår. Forhandlet kun af reddere. 

Vi har samtidig en samarbejdsaftale med Det Faglige Hus, der tilbyder konsulent og advokatibstand. En samarbejdsaftale, der løbende bliver taget op til revision.

Dit månedelige kontingent på 862 kr. går til:

  • 278 kr. til Reddernes Fagforenings drift. Herunder løn til bestyrelsen og personale, forsikringer og sommerhus. En del af beløbet går også til Kompetencefonden. En fond alle medlemmer kan søge en gang årligt
  • 99 kr. til heltidsulykkeforsikring samt konsulent- og advokatbistand i Det Faglige Hus
  • 485 kr. til A-kasse hos Det Faglige Hus

Du bliver opkrævet det fulde kontingent månedsvis via Det Faglige Hus. 

Hele beløbet (på nær værdien af heltidsulykkesforsikringen) er fradragsberettiget. 

Priser gældende fra 1. januar 2023.