Organisation

Redderens Fagforening er en demokratisk fagforening med medlemsdemokrati. Det er medlemmerne, der vælger bestyrelsen, som står for den daglige drift i samarbejde med vores faste samarbejdspartnere. 

Alle medlemmer kan stille op til tillidshvervene i fagforeningen og blive valgt til bestyrelsen på den årlige generalforsamling. 

 

Bestyrelsen består af :

 

Formand: Rune Rasmussen

Hovedstadens beredskab 

Region H.

 

Næstformand:

Morten Mølgaard

Falck 

Region Midt

 

Kasserer:

Kim Volder Hammershøj

Falck

Region midt

 

Bestyrelsesmedlem:

Martin Nielsen

Ambulance syd

Region Syd

 

Bestyrelsesmedlem:

Bent Holst Sørensen

Responce

Region Midt

 

Bestyrelsesmedlem:

Brian Jensen

Falck 

Region Sjælland

 

Bestyrelsesmedlem:

 

 

Suppleanter:

 

Jørgen Brynjolf

Responce 

Region Midt

 

Klaus Enevoldsen

Falck

Region Midt