Organisation

Redderens Fagforening er en demokratisk fagforening med medlemsdemokrati. Det er medlemmerne, der vælger bestyrelsen, som står for den daglige drift i samarbejde med vores faste samarbejdspartnere. 

Alle medlemmer kan stille op til tillidshvervene i fagforeningen og blive valgt til bestyrelsen på den årlige generalforsamling. 

 

Bestyrelsen består af :

 

Formand:

Rune Rasmussen
Hovedstadens beredskab 
Region H.

 

Næstformand:

Morten Mølgaard
Falck 
Region Midt

 

Kasserer:

Kim Volder Hammershøj
Falck
Region midt

 

Bestyrelsesmedlem:

Martin Nielsen
Ambulance syd
Region Syd

 

Bestyrelsesmedlem:

Bent Holst Sørensen
Responce
Region Midt

 

Bestyrelsesmedlem:

Henrik Majland Christensen
Falck 
Region Sjælland

 

Bestyrelsesmedlem: 

Kristian Goul-Jensen
Falck
Region Sjælland

 

Suppleanter:

Daniel Okholm
Falck 
Region Sjælland