FAQ

HVAD KOSTER ET MEDLEMSKAB?

Det koster 862 kr. om måneden.

A-KASSE OG EFTERLØN?

A-kassen dækker på præcis samme måde som alle andre a-kasser. Du kan endda tegne en lønsikring, så du kan få udbetalt op til 90 procent af din løn ved ledighed. Det samme gør sig gældende for efterlønnen, der fortsætter som hidtil. Du skal blot ved indmeldelse gøre opmærksom på dette. Dit kontingent er fradragsberettiget og indberettes automatisk. 

FAGLIGE SAGER?

Reddernes Fagforening vil ikke for nuværende kunne køre sager i Arbejdsretten, men vi vil køre dem ved de civile domstole. Eventuelle vundne sager og heraf følgende erstatninger vil tilgå det enkelte medlem. 

HVORDAN ER DU STILLET VED FYRING/OPSIGELSE?

Som medlem af Reddernes Fagforening står du på præcis samme måde, som du kender det fra andre fagforeninger. Du er stadig dækket af overenskomsten, og arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle ansatte på baggrund af fagforeningsvalg. Hvis du som medlem af Reddernes Fagforening alligevel oplever forskelsbehandling, vil vi i bestyrelsen meget gerne kontaktes og hjælpe dig videre med råd og vejledning til at tackle dette.

TILSKUD FRA FALCKS UDDANNELSES-/KOMPETENCEFOND SOM IKKE-MEDLEM AF 3F?

Alle reddere i Falck og Responce har mulighed for gennem uddannelses-/kompetencefonden at søge økonomisk støtte til kursus eller uddannelse. Denne ordning administrerer 3F.

Ansøgere, der ikke er medlem af 3F, vil blive opkrævet et administrationsgebyr på 500 kr.. Det adminstrationsgebyr dækker Reddernes Fagforening.

Beløbet er skattepligtigt. Derfor har vi besluttet at godtgøre administrationsgebyret med 600 kr. I skal selv indberette beløbet til SKAT.  

Hvert medlem kan søge tilskud en gang årligt, og ansøgninger behandles og udbetales en gang pr. kvartal.

BENYTTELSE AF DEN LOKALE TILLIDSMAND?

Reddernes Fagforening ønsker et godt forhold til alle lokale tillidsrepræsentanter. Hvis en tillidsrepræsentant ikke vil repræsentere medlemmer af Redderens Fagforening på lige fod med medlemmer af 3F eller FOA, vil vi opfordre kollegaer til at vælge tillidsrepræsentanter, der ikke udøver forskelsbehandling. Ellers kan man altid få hjælp ved at kontakte vores juridiske hotline hos Det Faglige Hus på tlf. +45 76 10 93 04. 

HVILKEN OVERENSKOMST ARBEJDER MAN UNDER?

Vi er underlagt den gældende overenskomst uanset fagforeningstilhørsforhold, indtil næste overenskomst skal forhandles hjem.

KAN REDDERNES FAGFORENING FÅ FORHANDLINGSRETTEN?

Det bliver et langt sejt træk. Det kræver velvilje fra både arbejdsgiver og arbejdsgiverorganisation, samt at vi opnår størstedelen af medlemmerne. I det tilfælde vil et samarbejde med os om en ny overenskomst være naturligt.

Vi arbejder naturligvis på størst muligt medlemsantal, så vi kan forhandle en fællesbrancheoverenskomst. Reddernes Fagforening har allerede kontakt med relevante arbejdsgivere og organisationer i arbejdet. Og som medlem af Reddernes Fagforening bakker man dermed op omkring en fælles brancheoverenskomst på både det private og offentlige område.

HVORDAN BLIVER MEDLEMMERNE HØRT I REDDERNES FAGFORENING?

Bestyrelsen i Reddernes Fagforening er valgt af de menige medlemmer og ikke på en kongres med særligt delegerede deltagere. Alle medlemmer har mulighed for at stille op og komme med forslag på generalforsamlingen. Vi ønsker at være tætte på vores medlemmer og ønsker en fagforening for reddere - af reddere. Vi har derfor fuldt medlemsdemokrati hos Reddernes Fagforening.

HVEM KAN BLIVE MEDLEM?

Alle personer, der er beskæftiget med ambulance- og liggende sygetransport i hele Danmark uanset entreprenør, kan blive optaget som medlem i Reddernes fagforening.

SAMARBEJDER REDDERNES FAGFORENING MED REDDERNES LANDSKLUB, REDDERNES FAGLIGE KLUB, DANSK SELSKAB FOR AMBULANCE OG PARAMEDICINERE OG DANSK AMBULANCE RÅD?

Reddernes Fagforening ønsker at samarbejde med alle, der vil fremme forholdene for medarbejdere og forskning inden for vores branche. 

ER ULYKKES FORSIKRING MED?

Vi tilbyder en 24 timers verdensdækkende ulykkesforsikring. Satser: dødsfald 100.000, invaliditetssum 400.000 fra en mengrad på 10%, tandskade op til 40.000 pr skade. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Forsikringen administreres af DFH, Esbjerg på vegne af Gjensidige Forsikring. 

Når du har været udsat for en ulykke skal du kontakte advokat Torben Koch. Han er advokat i Koch og Christensen på telefonnummer +45 20 75 08 42

Han er klar til at besvare dine spørgsmål. Ved henvendelse hertil kontaktes bestyrelsen altid og informeres om problemstillingen.

KAN REDDER-ELEVER VÆRE MEDLEM?

Ja, og det er gratis. Dog betales der 20. kr. for heltidsulykkesforsikring. Kontingentet til A-kassen kan der søges fritagelse for, mens man er elev.

FAGLIGE KONSULENTER?

Vi har tilknyttet to dygtige konsulenter ifm. med faglige sager. De kan kontaktes i DFH på +45 76 10 93 04. De sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Ved henvendelse kontaktes bestyrelsen altid og informeres om problemstillingen.

I tilfælde af færdselsuheld i tjeneste og med behov for juridisk hjælp (fx sigtelser) skal man kontakte advokat Torben Koch (Koch & Christensen) på telefonnummer +45 20 75 08 42

Torben Koch er klar til at besvare dine spørgsmål. Han er specialist indenfor området og repræsenterer bl.a. Politiforbundets medlemmer.  Ved henvendelse hertil kontaktes bestyrelsen altid og informeres om problemstillingen.

HVORDAN MELDER JEG MIG IND?

Du kan melde dig ind via linket på vores hjemmeside her.

KAN JEG KONTAKTE BESTYELSEN?

Ja, på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

KAN JEG LÅNE SOMMERHUSE?

Du kan booke Reddernes Fagforenings sommerhus, der ligger på Fyn, og som kun kan lejes af kun reddere. Du kan booke sommerhuset her.

HAR JEG FRADRAG FOR MIT KONTINGENT?

Ja, dit kontingent er fradragsberettiget og vil selvfølgelig blive indberettet fra vores side på lige fod med andre fagforeninger.