Faq

HVAD KOSTER ET ET MEDLEMSKAB?

Det koster 864 kr. om måneden. Se eventuelt på hjemmesiden under punktet ”hvad går dit kontingent til.”

 

A-KASSE OG EFTERLØN?

A-kassen dækker på præcis samme måde som alle andre A-kasser, og du kan endda tegne en lønsikring, så du kan få udbetalt op til 90 procent af din løn ved ledighed. Det samme gør sig gældende for efterlønnen, der fortsætter som hidtil. Du skal blot ved indmeldelse gøre opmærksom på dette. Dit kontingent er fradragsberettiget og indberettes automatisk. 

 

FAGLIGE SAGER?

Reddernes Fagforening vil ikke for nuværende kunne køre sager i Arbejdsretten, men vil køre dem ved de civile domstole. Evt vundne sager og heraf følgende kompsensationer vil tilgå det enkelte medlem og ikke skulle deles med faglige kasser og lign. 

 

HVORDAN ER DU STILLET - FYRING/OPSIGELSE?

På præcis samme måde. Du er stadig dækket af overenskomsten, og arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle ansatte på baggrund af valg af fagforening. Hvis du som medlem af Reddernes Fagforening oplever forskelsbehandling alligevel, vil vi i bestyrelsen meget gerne kontaktes og hjælpe dig videre med råd om og hjælp til at tackle dette.

 

TILSKUD TIL KOMPETENCEFONDEN SOM IKKE-MELDEM AF 3F?

Alle, der arbejder i Falck/Responce inden for ambulance og ST, kan søge tilskud fra Kompetencefonden. Er man ikke medlem af 3F, opkræver 3F et gebyr på 500 kr. Først, når det er betalt, vil man få behandlet sin ansøgning. På samme måde som tidligere kan man risikere afslag på trods af denne indbetaling. Reddernes Fagforening dækker dette gebyr på 500 kr. Oprindeligt var planen at udbetale et tilsvarende beløb til jer der har søgt, men da beløbet er skattepligtigt har vi hævet beløbet vi udbetaler fra 500 kr. til 600 kr. I skal så selv indberette til SKAT, at I har modtaget 600 kr. Reddernes Fagforening mener ikke, at det er den mest optimale løsning, men det er den mest tilfredsstillende løsning vi har kunnet finde som hurtigt kunne komme på plads. Hvert medlem kan søge tilskud en gang årligt, og ansøgninger behandles og udbetales en gang pr. kvartal.

 

BENYTTELSE AF DEN LOKALE TILLIDSMAND?

Reddernes Fagforening ønsker et godt forhold til alle lokale tillidsrepræsentanter. Hvis en tillidsrepræsentant ikke vil repræsentere medlemmer af Redderens Fagforening på lige fod med medlemmer af 3F eller FOA, så vil vi opfordre kollegaer til at vælge tillidsrepræsentanter, der ikke udøver forskelsbehandling. Ellers kan man altid få hjælp ved at kontakte vores juridiske hotline hos Det Faglige Hus på tlf. +45 76 10 93 04. 

 

HVILKEN OVERENSKOMST ARBEJDER MAN UNDER?

Vi er underlagt den gældende overenskomst uanset fagforeningstilhørsforhold, indtil næste overenskomst skal forhandles hjem.

 

KAN REDDERNES FAGFORENING FÅ FORHANDLINGSRETTEN?

Det bliver et langt sejt træk. Det kræver velvilje fra både arbejdsgiver og arbejdsgiverorganisation, samt at vi opnår størstedelen af medlemmerne. I det tilfælde vil et samarbejde med os om en ny overenskomst være naturligt. I det tilfælde vil bestyrelsen i Reddernes Fagforening tage de første skridt og indlede dialog med de relevante arbejsgivere og organisationer. Er man medlem af Reddernes Fagforening viser man sin opbakning til at få en brancheoverenskomst. 

 

HVORDAN BLIVER MEDLEMMERNE HØRT I REDDERNES FAGFORENING?

Bestyrelsen i Reddernes Fagforening er valgt af de menige medlemmer og ikke på en kongres med særligt delegerede deltagere. Alle medlemmer har mulighed for at stille op og komme med forslag på generalforsamlingen. Vi ønsker at være tætte på vores medlemmer og ønsker en fagforening for reddere - af reddere. Vi har derfor fuldt medlemsdemokrati hos Reddernes Fagforening.

 

HVEM KAN BLIVE MEDLEM?

Alle personer, der er beskæftiget med ambulance- og liggende sygetransport i hele Danmark uanset entreprenør, kan blive optaget som medlem i Reddernes fagforening.

 

SAMARBEJDER REDDERNES FAGFORENING MED REDDERNES LANDSKLUB, REDDERNES FAGLIGE KLUB, DANSK SELSKAB FOR AMBULANCE OG PARAMEDICINERE OG DANSK AMBULANCE RÅD?

Reddernes Fagforening ønsker at samarbejde med alle, der vil fremme forholdene for medarbejdere og forskning inden for vores branche. 

 

HVORDAN VIL I ADMINISTRERE FORMUE/OPSPARING?

I forbindelse med et medlemskab af Reddernes Fagforening er der et månedligt bidrag til en opsparing på  148 kr. fra alle medlemmer. Det bliver til rigtig mange penge. Det er et stort ansvar, at vi får dem administreret rigtigt. Det vil altid være i medlemmernes interesse og med baggrund i samråd med kompetente investeringsrådgivere. Det vil altid være et punkt, der bliver behandlet på generalforsamlingen.

 

ER ULYKKES FORSIKRING MED?

Vi tilbyder en 24 timers verdensdækkende ulykkesforsikring. Satser: dødsfald 100.000, invaliditetssum 400.000 fra en mengrad på 10%, tandskade op til 20.000 pr skade. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Forsikringen administreres af DFH, Esbjerg på vegne af Gjensidige Forsikring. 

 

KAN REDDER-ELEVER VÆRE MEDLEM?

Ja, og det er gratis. Dog betales der 20. kr. for heltidsulykkesforsikring. Kontingentet til A-kassen kan der søges fritagelse for, mens man er elev.

 

FAGLIGE KONSULENTER?

Vi har tilknyttet to dygtige konsulenter i Det Faglige Hus, som bla har stor erfaring fra Bios-konkursen. Du kan altid kontakte DFH på +45 76 10 93 04. De er klar til at besvare dine spørgsmål og ved henvendelse til de faglige konsulenter, kontaktes bestyrelsen altid og informeres om problemstillingen, hvis det skønnes relevant af konsulenten.

 

HVORDAN MELDER JEG MIG IND?

Du kan melde dig ind via linket på vores hjemmeside her.

 

KAN JEG KONTAKTE BESTYELSEN?

Ja på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

 

KAN JEG LÅNE SOMMERHUSE?

Det Faglige Hus har også en lang række medlemstilbud, som du kan gøre brug af: https://www.detfagligehus.dk/medlemsfordele/ - alt fra rejser, værksted, beklædning, bolig osv. Reddernes Fagforening har et sommerhus på FYN, som kan lejes af kun reddere.Det kan du booke her.

 

HAR JEG FRADRAG FOR MIT KONTINGENT?

Ja, dit kontingent er fradragsberettiget og vil selvfølgelig blive indberettet fra vores side på lige fod med andre fagforeninger.