Strategi

Reddernes Fagforening har vedtaget en ny strategi for sit arbejde de næste fire år dvs. fra 2022 til 2026.

Læs vigtigste uddrag af strategien her.